Tidsresa vid Arstu för åk 8  31.8-1.9.2017

50
50

48
48

27
27

50
50

1/16
51
51

45
45

10
10

51
51

1/27

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.