Studiehandledning i årskurs 7 och 9

Studiehandledning i årskurs 8

Studiehandledare Nina Grönberg kan nås på telefon 040-650 8050
vid högstadiet måndag, onsdag och torsdag
samt tisdag och fredag vid Gymnasiet i Petalax.

e-post: nina.gronberg@malax.fi

 

 

 

 

 

 

 

 


Sköts av Henrik Smulter som kan nås på tel. 040-650 8045 eller via e-post henrik.smulter@malax.fi

Eleverna skall inhämta kunskap om olika yrken, utbildningsmöjligheter och få sin första kontakt med arbetslivet samt utveckla sin jag-bild. Studiehandledningen innehåller bl.a. presentation av utbildningar, PRAO, yrken och yrkesområden, bedömning av studieresultat, yrkesvalsmognad- och hälsa.


Eleverna i årskurs 8 ges individuell handledning efter behov.

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.