Språktemadag för åk 7, 1 december 2016

tyska
tyska

hander
hander

arabiska1
arabiska1

tyska
tyska

1/12

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.