Skolhälsovård

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att befrämja hälsan genom att följa upp elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling och välbefinnande.

Skolhälsovården vid Högstadiet i Petalax (HiP), Gymnasiet i Petalax (GiP), Bergö skola och Petalax skola

Skolhälsovården har telefontid kl.8.10-8.40 måndag-fredag tel 050-3214920. Mottagning utan tidsbeställning

måndag-fredag kl.8.45-9.45 vid Högstadiet i Petalax.Förutom andra tisdagen i månaden då skolhälsovårdaren

besöker Bergö Skola.
Skolhälsovårdare Mathilda West, jobbar måndag och tisdag.Hon har hand om eleverna i Bergö skola, Petalax skola,

samt gymnasiet.Skolhälsovårdare Ann-Sofie Brännkärr-West jobbar onsdag-fredag och har hand om eleverna i Högstadiet  samt gymnasiet i Petalax. Preventivrådgivning och sjukvård sköter både Mia och Ann-Sofie om. Olycksfall som inträffar under skoldagen tas omhand genast eller skickas till HVC för kontroll.OBS! Under rådande omständigheter (covid-19)skall inga förkylda/flunssiga elever komma till skolhälsovården!

Vill du reservera tid till skolhälsovårdaren, skolläkaren eller fråga något är hon säkrast anträffbar på telefontiden!

Kontakt kan även tas via e-post till ann-sofie.brannkarr-west@malax.fi eller mia.west@malax.fi, kom ihåg att

uppge namn och klass.Tid kan också bokas via Wilma meddelande.På åk 8 träffar eleven också skolläkaren.

Eleverna är olycksfallsförsäkrade under resan till och från skolan samt under skoldagen.
Föräldrar är varmt välkomna att kontakta skolhälsovården gällande sina tonåringar.

 

 

Skolkuratorn

Tanja Forslund har sitt arbetsrum i högstadiet och jobbar måndag - torsdag kl. 8-16.

Om jag inte är på plats kontakta mig via Wilma, telefon eller e-post.

Tel: 040 6508 119, e-post: tanja.forslund@malax.fi.

Mats Bergvik fungerar som skolkurator främst i olika lågstadier.

Kom in på besök eller boka tid om du inte trivs i skolan, någon retas, det är mycket bråk hemma, du har ångest, du är skoltrött eller bara annars behöver prata med en vuxen.

Ta med en kompis första gången om det gör det lättare att prata om det som är jobbigt (kom ihåg att berätta för läraren före, du behöver inte berätta varför du besöker mig, bara vilken lektion som du är borta).

Skolkuratorn har tystnadsplikt och är tillgänglig för alla i skolan för rådgivning och handledning. Föräldrar är också varmt välkomna att ringa och diskutera saker som berör barnets skolgång, uppfostran m.m.

Psykolog

Elever i högstadiet och gymnasiet rekommenderas i första hand vända sig till skolkurator Tanja Forslund som är på plats

i högstadiet. Vid behov kan man även direkt ta kontakt till hvc-psykolog Eva-Stina Häggdahl för (kognitiv) bedömning, samtal eller konsultation på tel. 050-367 7464. Psykologen kommer till högstadiet enligt överenskommelse, främst

tisdagar och fredagar.

 

 

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.