Lära-känna-varandra dag för åk 7  18 augusti 2017

29
29

2
2

28
28

29
29

1/36

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.