Orientering med temat Finland 100 år

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.