Högstadiet i Petalax


Vår skola byggdes år 1971 och genomgick under åren 2004-2006 en omfattande renovering.

Skolan finns i Petalax by i Malax kommun och är omgiven av skogar och åkrar.
Undervisningsspråket är svenska.

 

Läsåret 2020-2021 finns det sammanlagt 207 elever och 29 lärare i skolan. Det finns 12 klasser med mellan 14 och 19 elever per klass.

Eleverna kommer från flera olika byar i Malax och Korsnäs kommuner. De flesta av skolans elever är beroende av skolskjuts och lever i en svenskspråkig miljö där det talas svensk dialekt.

Bland eleverna finns ett mindre antal elever med annan etnisk bakgrund.

 

 

 

 

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.

HÖGSTADIET I PETALAX

Mamrevägen 9, 66240 Petalax, tel.nr. +358-40-650 8045, hogstadiet.petalax@malax.fi