Högstadiet i Petalax


Vår skola byggdes år 1971 och genomgick under åren 2004-2006 en omfattande renovering.

Skolan finns i Petalax by i Malax kommun och är omgiven av skogar och åkrar.


Undervisningsspråket är svenska.
 

Läsåret 2020-2021 finns det sammanlagt 205 elever och 29 lärare i skolan. Det finns 12 klasser med mellan 14 och 19 elever per klass.

Eleverna kommer från flera olika byar i Malax och Korsnäs kommuner. De flesta av skolans elever är beroende av skolskjuts och lever i en svenskspråkig miljö där det talas svensk dialekt.
Bland eleverna finns elever med annan etnisk bakgrund.

 

 

 

 

fasad.jpg

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.