Övrig personal 2017-2018

Enlund Mona, rektor

Näsman Marina, kanslist

Revahl Benny, IT-assistent

 

Bergvik Mats, kurator
Nordman-Byskata Carina,
vik. skolhälsovårdare

Ståhl Ann-Helene, husmor

Lindell Tina, kokerska

Nordling Carina, kokerska

Östring Therese, kokerska

Sjöberg Liselott, köksbiträde

Åstrand Bernia, köksbiträde

​​

Ribacka Marianne, lokalvårdare
Bosnjakovic Enida, lokalvårdare

Pelkkala Mimosa, vik.lokalvårdare
Constantin Loredana, vik.lokalvårdare

Haglund Sven, fastighetsskötare

Ahlbäck Tommy, fastighetsskötare

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.