Övrig personal 2016-2017

Enlund Mona, rektor

Näsman Marina, kanslist

Revahl Benny, IT-assistent

 

Bergvik Mats, kurator
Nordman-Byskata Carina,
vik. skolhälsovårdare

Ståhl Ann-Helene, husmor

Lindell Tina, kokerska

Nordling Carina, kokerska

Östring Therese, kokerska

Sjöberg Liselott, köksbiträde

Åstrand Bernia, köksbiträde

Östman Madelene, köksbiträde

Björklund Gun, lokalvårdare

Nyman Gunilla, lokalvårdare

Ribacka Marianne, lokalvårdare

Wikström Eva-Carin, lokalvårdare

Haglund Sven, fastighetsskötare

Jäntti Sven-Olof, fastighetsskötare

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.