Tillvalseleverna framförde sin musikal i april 2016

m17
m17
m14
m14
m12
m12
m11
m11
m10
m10
m9
m9
m6
m6
m1
m1
m2
m2

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.