Elevernas Luciaprogram december 2016

lucia3
lucia3

lucia4
lucia4

lucia9
lucia9

lucia3
lucia3

1/11

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.