Lärare läsåret 2016-2017

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.