Lärare och skolgångsbiträden 2017-2018

lärare_skolgångsbiträden.jpg

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.