Läsåret 2017-2018

Undervisningspersonal

 

Almén Carina
Undervisar i modersmål och litteratur
Klassföreståndare i 8D


Bjurs Katarina
Undervisar i matematik
Klassföreståndare i 9D

Brännback-Staaf Helen
Undervisar i finska
Lärarrepr. i Hem och skolaföreningens styrelse

Dahlström Gösta
Undervisar i finska och engelska

 

Enlund Mona
Rektor
Undervisar i kemi

Fogde Merja
Undervisar i slöjd, foto&film och elektronik
Klassföreståndare i 7C

Friman Thomas
Undervisar i gymnastik, idrott, bollspel och hälsokunskap
Klassföreståndare i 7B

 

Grön Janika
Undervisar i kemi, fysik, biologi och geografi
Klassföreståndare i 7A

Grönberg Nina
Elevhandledning åk 7 och 9

Jåfs Maria
Specialundervisning

Lindholm Anton
Undervisar i fysik, kemi och matematik

 

Lithén Yngve
Undervisar i musik

Neuman Malin

Vicerektor
Undervisar i engelska och tyska


Nirkkonen Maria
Undervisar i gymnastik, idrott, showdans och hälsokunskap
Klassföreståndare i 7B

 

Nyberg-Smulter Petra
Undervisar i modersmål och litteratur
Klassföreståndare i 9B

Nybjörk Bengt
Undervisar i metallslöjd, elektronik, motorlära, matematik och fysik

 

Sjöberg Bernice
Undervisar i engelska

 

Smeds Heidi
Undervisar i textil- och smyckesslöjd samt hälsokunskap

Klassföreståndare i 8C, elevkårshandledare

Smulter Henrik
Undervisar i religion, samhällslära, matematik och ung företagsamhet
Elevhandledning i åk 8

Storthors Carina
Undervisar i bildkonst och foto/film

Klassföreståndare i 8B

Sunngren Ann-Catrine
Undervisar i historia och samhällslära
Klassföreståndare i 9A

 

Söderblom Veronika
Undervisar i språkklassen

Söderman Britt
Undervisar i matematik och fysik
Klassföreståndare i 9C
Lärarrepr. i direktionen

Teirfolk Karolina
Undervisar i huslig ekonomi och hälsokunskap
Klassföreståndare i 9D, elevkårshandledare

Udell Tina
Undervisar i biologi och geografi

Klassföreståndare i 8A
 

Westö Christian
Specialundervisning

Åstrand Malin
Specialundervisning

Skolgångsbiträden

Fogde-West Ann-Katrin

​Håkans-Setälä Jessika
Långgård Lena

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.