Skolans kontaktuppgifter

Kansli/Växel           040-6508 045                     

Rektor                     050-3033 648

Vicerektor               050-3831 290

Lärarrum                040-6508 046

Studiehandledare 040-6508 050

Skolhälsovårdare  050-3214 920

Kurator                   040- 6508 119

Skolcoach               040-709 4697

Köket                       040-6508 047
IT-assistent             040-6282 856

Vaktmästare           050-3033 647
                                050-4012 406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.