Konsert 12 maj 2017 av musiktillvalseleverna i åk 8

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.