Jullunch 14 december 2016

Elever, lärare och övrig personal tackar kökspersonalen för den delikata jullunchen!

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.

HÖGSTADIET I PETALAX

Mamrevägen 9, 66240 Petalax, tel.nr. +358-40-650 8045, hogstadiet.petalax@malax.fi