Jullunch 14 december 2016

Elever, lärare och övrig personal tackar kökspersonalen för den delikata jullunchen!

marshalker
marshalker

IMG_6607
IMG_6607

IMG_6614
IMG_6614

marshalker
marshalker

1/10

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.