Julfest 21 december 2016

konferencierer
konferencierer

elevkåren
elevkåren

Niornas dans3
Niornas dans3

konferencierer
konferencierer

1/23

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.