Tävlingen Jaktlerduvan 23 maj 2017 i Jakobstad

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.