HEM OCH SKOLA vid HÖGSTADIET i PETALAX

Vid Hem och skolas årsmöte 27.8.2019 beslöts att  bibehålla medlemsavgiften på 12 €/familj detta läsår.
Hem och skola föreningen betalar 1€/elev för mellanmål, men föräldrarnas frivilliga bidrag till detta är mycket välkommet.
Utan våra bidrag blir det mest knäckebröd och mjölk till mellanmål. Det frivilliga mellanmålsbidraget kan inbetalas i samband med medlemsavgiften. 

Hem och skola föreningen bidrar även ekonomiskt till elevernas olika aktiviteter. Hem och skola ordnar också vid behov föreläsningar för elever och föräldrar.

 

Några exempel på vad Hem och skola bidrog med 2018-2019

*   Gråzon Deluxe, ett interaktivt och lösningsorienterat drama
*   Studiebesök till Tingsrätt/Hovrätt och närvara vid rättegång

*   Kultur/klassresa åk.9

*   Hejarklack/löpare till stafettkarnevalen

*   Sportutrustning till skolan
 

Vi ansöker om bidrag från olika fonder och stiftelser, men utan föräldrarnas hjälp med medlemsavgift skulle många av dessa ”projekt”  ha blivit ogjorda.

 

Vänligen betala in avgiften 12 €/familj samt det frivilliga mellanmålsbidraget till Hem och skolas  konto senast 31.10.2019.

AKTIA : FI93 4970 4420 0334 58 ( använd ref.nr 1038)

ANDB: FI05 5670 7320 0105 18

 

TACK FÖR DITT BIDRAG ! 

Mötesprotokoll

Styrelsen 2020-2021
 

Ordninarie                                              

Jenny Nurmi-Aro, ordförande

suppl. Janette Antell

Carola Lidman,viceordförande

suppl.Linda Rosbäck

                                                        

Irene Enbacka, kassör                    

suppl.Ros-Mari Ljungqvist

Annica Åstrand, sekreterare

suppl. Sofia Lundmark

 

Marie-Louise Westerback

suppl.Minna Söderholm

Katarina Söderlund

suppl.Niklas Forsberg

Ronny Eriksson

suppl.Lenita Nordman

Kaisa Nyroos

suppl.Martin Hallbäck

Janika Grön, lärarrepr.

suppl.Helen Brännback-Staaf

 

 


 

 


 


 

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.