Friluftsdag för alla elever 12.9.17

35
35

34
34

5
5

35
35

1/33

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.