Fotografier från tidigare läsår

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.