Elevkårsstyrelsen 2020-2021

Åk.7: Isak Rönn,Linus Åstrand,Elin Viklund och

Elis Södergård. Suppleanter:Nico Nikkinen,

Christoffer Östring,Agnes Berglund och Simon Sten

Åk.8:Felix Hagner,Elenor Bäcklund,Lizette Damsten o ch Cajsa Salo. Suppleanter:Matilda Pada, Elin Vägar, William Moliis och Miira Björklund.

Åk.9:Simon Sjöblom,Jennifer Sten,Elias Storsved

och Elsa Björkholm.Suppleanter:Adam Sandvik,

Anna-Stina Öling, Linda Hyöty och Joakim West.

 Handledare Heidi Smeds

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmen om Högstadiet i Petalax (se mer på decibel.fi)

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.