Elevkårsstyrelsen 2019-2020

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:

Kassör:

Glassansvarig:

 

Övriga medlemmar:


 

Handledare: Heidi Smeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmen om Högstadiet i Petalax (se mer på decibel.fi)

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.

HÖGSTADIET I PETALAX

Mamrevägen 9, 66240 Petalax, tel.nr. +358-40-650 8045, hogstadiet.petalax@malax.fi