Blanketter

Anmälan till omtagnings- och förhöjningstentamen.
Observera datum för sista anmälningsdag!

Tillvalsblankett för dej som nu går i

årskurs 7. Observera datum för sista inlämningsdag!

Tillvalsblankett för dej som nu går i

årskurs 8. Observera datum för sista inlämningsdag!

Anhållan om lov från skolan.
Klassföreståndaren beviljar lov för högst 7 skoldagar, rektorn för 8-30 skoldagar och nämnden för ledighet över 30 dagar.

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

 

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.