Läsåret 2016-2017

Undervisningspersonal

 

Almén Carina
Undervisar i modersmål och litteratur
Klassföreståndare i 7D


Bjurs Katarina
Undervisar i matematik
Klassföreståndare i 8D

Brännback-Staaf Helen
Undervisar i finska och ryska
Lärarrepr. i Hem och skolaföreningens styrelse

Dahlström Gösta
Undervisar i finska och engelska

 

Eklund Petter
Undervisar i musik, biologi och geografi
Klassföreståndare i 8C

Enlund Mona
Rektor
Undervisar i kemi

Fogde Merja
Undervisar i träslöjd, foto&film och elektronik
Klassföreståndare i 9D

Friman Thomas
Undervisar i gymnastik, idrott, bollspel, bollsporter och hälsokunskap

 

Grön Janika
Undervisar i kemi, fysik, biologi och geografi

Grönberg Nina
Studiehandledare åk 7 och 9

Jåfs Maria
Specialundervisning

 

Lähdesluoma Hanna
Undervisar i engelska och franska

Neuman Malin

Vicerektor
Undervisar i engelska och tyska

Klassföreståndare i 9A

Nirkkonen Maria
Undervisar i gymnastik, idrott, show- och scendans samt hälsokunskap

 

Nyberg-Smulter Petra
Undervisar i modersmål och litteratur
Klassföreståndare i 8B

Nybjörk Bengt
Undervisar i metallslöjd, elektronik, motorlära, matematik och fysik
Klassföreståndare i 9C

Sjöberg Bernice
Undervisar i engelska
Elevkårshandledare

Smeds Heidi
Undervisar i textilslöjd och hälsokunskap

Klassföreståndare i 7C

Smulter Henrik
Undervisar i religion, historia, samhällslära
Studiehandledning i åk 8
Klassföreståndare i 9B

Storthors Carina
Undervisar i bildkonst och foto/film

Klassföreståndare i 7B

Sunngren Ann-Catrine
Undervisar i historia och samhällslära
Klassföreståndare i 8A

 

Söderblom Veronika
Undervisar i språkklassen

Söderman Britt
Undervisar i matematik och fysik
Lärarrepr. i Högstadiets direktion

Teirfolk Karolina
Undervisar i huslig ekonomi och trendiga maträtter

Udell Tina
Undervisar i biologi och geografi

Klassföreståndare i 7A
 

Westö Christian
Specialundervisning

Åstrand Malin
Specialundervisning

Skolgångsbiträden

Fogde-West Ann-Katrin

Grönberg Dan

Håkans-Setälä Jessika

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.