Tidsresa vid Arstu i Petalax för årskurs 8, 1-2.9.2016

arstu7
arstu7

arstu5
arstu5

arstu6
arstu6

arstu7
arstu7

1/7

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.