Aktuellt

Vårdnadshavare och

elever uppmanas att i

första hand uppdatera sig gällande aktualiteter via Wilmas anslagstavla och utsända Wilma-meddelanden.


 

​​​​​​​​​​

Klassisk titel

Fet titel

Högstadiet i Petalax
Individen i centrum.
Många vägar ut i samhället.

HÖGSTADIET I PETALAX

Mamrevägen 9, 66240 Petalax, tel.nr. +358-40-650 8045, hogstadiet.petalax@malax.fi

IMG_7522